Mgr Ewelina Opalko

mgr Ewelina Opałko - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a następnie Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Jest też specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija w toku regularnych superwizji oraz dodatkowych szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła, pracując z osobami dorosłymi na Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych i w Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 2013 roku jest związana zawodowo z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. Pracuje na Oddziale Psychiatrii Dzieci i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem zespołu w Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). 

Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży. W Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie konsultuje kobiety w okresie okołoporodowym. Dodatkowo interesuje się tematyką rozwoju przywiązania w relacji matka-dziecko, oraz zaburzeniami emocjonalnymi kobiet w okresie okołoporodowym.