Mgr Klaudiusz Kudła

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał tytuł specjalisty psychologa klinicznego (subspecjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży). Ukończył całościowe 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie - akredytowane przez PTP. Szkolił się również w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Ukończył szkolenie w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach organizowane przez fundację Plus. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i rodzinami, przeprowadza diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem etatowym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego (starszy asystent) oraz CM UJ.