Konsylium diagnostyczne

rozmowa lekarzy

Diagnoza problemów psychicznych dzieci i młodzieży jest złożona i wieloaspektowa. Uwzględniać musi nie tylko stan dziecka ale też moment jego rozwoju psycho-bio-społecznego. W psychoterapii dzieci i młodzieży dysponujemy kilkunastoma możliwymi kombinacjami oferowanej pomocy psychoterapeutycznej takimi jak: terapia indywidualna, terapia rodzin, terapia grupowa, grupa wielorodzinna, terapia rodzicielska, terapia małżeńska, terapia indywidualna rodziców. Często łączone są one ze sobą lub też oferowane jedna po drugiej. Do rozważenia jest też czy pomoc powinno odbywać się ambulatoryjnie, w ramach oddziałów dziennych czy stacjonarnych. Oceniana powinna być też dojrzałość dziecka do danego sposobu pracy: opartego na zabawie, rozmowie, kombinacji tych metod. W przypadku kiedy istnieje taka potrzeba wybieramy również najlepsze leczenie farmakologiczne. Określamy też ewentualne wskazania do dalszej diagnozy genetycznej czy metabolicznej

W ramach Konsylium diagnostycznego oferujemy pakiet dwóch spotkań z lekarzem i psychologiem zakończonych określeniem wskazań do potencjalnie najefektywniejszej formy i typu pomocy uwzględniającego dostępną ofertę terapeutyczną w ramach różnych miejsc czy instytucji. 

W trakcie Konsylium diagnostycznego spotykamy się z całą rodziną, pacjentem, rodzicami. Decyzja co do dalszego postępowania podejmowana jest zespołowo po uważnej analizie wszystkich uzyskanych informacji.