Dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Psychoterapeuta dziecięcy - Kraków

Psychoterapeuta dziecięcy, młodzieży, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne dla dzieci - Kraków

Pójście do szkoły to wielkie i zazwyczaj bardzo stresujące wydarzenie w życiu dziecka. To też czas, w którym uaktywnić się mogą zarówno skrywane, jak i nowe problemy (np. dydaktyczne, wychowawcze), które mogą mieć podłoże emocjonalne bądź wynikać z nieprawidłowego rozwoju małego pacjenta. Etap wczesnoszkolny obrazuje także, jak dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej i szkole – czy sobie radzi w tym środowisku, czy też nie potrafi przezwyciężyć konkretnych trudności. Wówczas może przydać się wizyta u specjalisty. Konsultacje psychiatryczne dla dzieci to inaczej spotkania z dzieckiem i jego rodzicami, które mają na celu ocenę stanu zdrowia małego pacjenta oraz znalezienie podłoża jego problemów emocjonalnych. Najczęściej podczas pierwszej wizyty przeprowadzane są badania psychiatryczne dziecka. Odbywa się także wspólna rozmowa psychiatry z dzieckiem i jego rodzicami.

Bardzo ważna jest diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna dzieci, czyli podstawowy element pracy psychologa i psychiatry. To dzięki niej można określić, jakiej natury jest problem z małym pacjentem, wskazać jego przyczyny i konsekwencji. Pozwala także prognozować zachowania oraz tworzyć plan interwencji. Poprzez diagnostykę psychiatryczną łatwiej jest też zrozumieć dziecko, które przychodzi z problemem. Konieczność takiej oceny sytuacji nie dotyczy tylko pacjentów z zaburzeniami, ale także może obejmować kwestie, które budzą wątpliwości, a związane są z rozwojem dzieci.

Po zdefiniowaniu przez psychiatrę dziecięcego problemu czasami konieczna jest psychoterapia. Jeśli zostanie wdrożona w życie, wówczas niezbędna jest współpraca rodziców ze specjalistą. Oni bowiem w przerwach między kolejnymi sesjami pełnią niejako rolę „terapeutów” dziecka. Dzięki realizacji zaleceń psychoterapeuty dziecięcego w zakresie postępowania z małym pacjentem można wzmocnić i utrwalić efekty psychoterapii.

Psychoterapeuta dziecięcy w Krakowie

W prowadzonym przez nas centrum w Krakowie psychiatra dziecięcy przyjmując prywatnie, jest w stanie podczas konsultacji pomóc zarówno rozpoznać problemy małego pacjenta, jak i opracować oraz wdrożyć plan wsparcia.