Problemy emocjonalne dzieci adopcyjnych

chłopiec trzymający wycięte postacie z papieru

W związku z czasami trudną wczesną historią życia dziecka adoptowanego pojawiać mogą się różnorodne wyzwania takie jak: trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania, problemy w kontaktach z rówieśnikami, kłopoty z nauką w szkole, zachowania ryzykowne lub nieakceptowane społecznie. Dziecko a niekiedy cała rodzina potrzebuje pomocy specjalistów, psychologów i lekarzy psychiatrów, aby móc harmonijnie się dalej rozwijać.