Dylematy związane z identyfikacją/preferencjami seksualnymi

trampki i narysowane symbole seksualne

Okres adolescencji to czas uświadamiania sobie swoich preferencji i upodobań seksualnych. Krystalizuje się wtedy ostatecznie poczucie identyfikacji płciowej i seksualnej. Często poczucie odmienności pojawia się w tym względzie u dzieci już we wczesnym okresie życia. Dylematy co do własnej płci czy seksualności często łączą się z pojawieniem wymagających wsparcia trudności emocjonalnych i kryzysów egzystencjalnych. U 70% nastolatków uświadamiających sobie swoją nieheteroseksualną orientację seksualną pojawiają się myśli i tendencje samobójcze. 

Orientacja i identyfikacja seksualna nie jest wskazaniem do leczenia. Oddziaływania terapeutyczne związane są z towarzyszącym im wyzwaniom emocjonalnym.