Autoagresja/Myśli i tendencje samobójcze

dziewczyna z żyletką w ręce

Myśli samobójcze, tendencje samobójcze i zachowania autoagresywne takie jak np. samouszkodzenia są częstym i bardzo poważnym problemem nastolatków. Bywają one uwarunkowane depresją ale też pojawiać mogą się u osób nie prezentujących zaburzeń nastroju. Stwierdzenie u dziecka czy nastolatka myśli czy tendencji samobójczych jest wskazaniem do niezwłocznej diagnozy psychiatrycznej i intensywnego leczenia. Stwierdzenie samych samouszkodzeń wymaga diagnozy psychologicznej lub psychiatrycznej.