Lek. med. Szymon Majda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży realizowanej w ramach Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pełni także całodobowe dyżury medyczne oraz przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. Odbył staż w ramach Rosa Burden Centre for Neuropsychiatry w Southmead Hospital Bristol. Jest członkiem zespołów diagnostycznych w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha” oraz Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny „Cresco”. Prowadzi zajęcia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum UJ. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę przez uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych, licznych szkoleniach oraz konferencjach.

Przyjmuje pacjentów w wieku do ukończenia 18r.ż., również w języku angielskim.