Oferta - Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia terapii grupowej dzieci w oparciu o autorski program ‚Miasteczko‘

Prowadzenie: mgr Beata Kicińska

Wprowadzenie
Miasteczko jest swoistym programem opieki terapeutycznej dla dzieci w wieku 7-9 lat, w skład którego wchodzą: terapia grupowa dzieci oraz praca psychoedukacyjna z rodzicami. Autorką programu jest mgr Beata Kicińska (pierwowzór programu powstał w 1994 roku przy udziale mgr Beaty Brzezińskiej). Program doskonalony jest od 25 lat i dedykowany jest dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, objawiającymi zarówno nie przestrzeganiem zasad i zachowaniami agresywnymi, jak i nasilonym lękiem i wycofaniem w kontaktach z innymi.

Celem programu jest:

 • zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami
 • doświadczenie akceptacji i emocjonalnego wsparcia
 • odreagowanie i symboliczne ujawnianie traumatycznych wydarzeń
 • podejmowanie nowych sposobów zachowań
 • zdobywania wiedzy potrzebnej do rozumienia zachowań innych

Części programu czyli: praca psychoedukacyjna z rodzicami, to 3 spotkania: kwalifikacyjne, śródroczne i podsumowujące; prowadzenie dziecięcej grupy terapeutyczne, to: 15 do 30 dwu- godzinnych sesji grupowych, prowadzonych w częstotliwości 1 raz w tygodniu. Autorka program dzieli się doświadczenie z przeprowadzonych blisko 20 cykli programu oraz kilku letniego nadzoru superwizyjnego nad grupami prowadzonymi przez kursantów.

Program Miasteczko w zasadniczej części opiera się na zabawie osadzonej w wyraźnej strukturze zajęć, dlatego duże fragmenty szkolenia poświęcone są rozumieniu i interpretacji zabaw dzieci. Poruszana będzie także problematyka zabawy w kontekście rozwoju, zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz roli terapeutów grupowych w zabawie dzieci. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia grup dziecięcych w parze terapeutycznej, dlatego korzystne jest zgłaszanie się w zespołach dwuosobowych (nie jest to jednak warunek konieczny). Zapoznanie z założeniami programu Miasteczko oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii grupowej dzieci w oparciu o w/w program zakończone są stosownym zaświadczeniem, natomiast samodzielne poprowadzenie grupy dziecięcej pod gwarantowaną przez nas superwizją umożliwią Państwu uzyskanie uprawnień realizatora programu.

Adresaci

Szkolenie to skierowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów pracujących z dziećmi. Jego celem jest poznanie teoretycznych i praktycznych założeń programu Miasteczko. Szkolenie to daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych do realizacji wszystkich w/w modułów programu. Główną częścią programu jest terapia grupowa, dlatego, umiejętności terapeutyczne zdobyte na kursach całościowych psychoterapii są bardzo przydatne.

Organizacja szkolenia

Całość kursu obejmuje 64 godziny szkoleniowe. Cykl zawiera się w 8 spotkaniach 8 godzinnych.

Terminy

Terminy szkoleń w sezonie 2019/20:

 • 26.10.2019r
 • 16.11.2019r
 • 14.12.2019r
 • 11.01.2020r
 • 15.02.2020r
 • 14.03.2020r
 • 18.04.2020r
 • 09.05.2020r
 • 09.06.2020r

  Koszt

Koszt 8 godzinnego modułu (seminarium i warsztat) to 230 zł (dla kursantów Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie lub uczestników innych szkoleń w DevelopMental - 200 zł) płatne na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć. Pierwsza wpłata stanowiąca potwierdzenie udziału - miesiąc przed pierwszymi zajęciami. Całkowity koszt szkolenia to 1840 zł (1600 zł dla kursantów Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie lub uczestników innych szkoleń w DevelopMental).

Harmonogram zajęć

Zajęcia I

8:30-10:00 - Wykład: Terapia grupowa dzieci na przykładzie programu autorskiego „Miasteczko”

10:00-10:45 - przygotowanie do prowadzenia grupy - spotkanie dla kursantów prowadzących grupę treningową

10:45-12:45 - grupa treningowa

13:00-14:30 - omówienie procesu grupy treningowej

Zajęcia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

8:30-9:15 - przygotowanie do prowadzenia grupy-spotkanie dla kursantów prowadzących grupę treningową

9:15-11:15 - grupa treningowa

11:30-13:00 - omówienie procesu grupy treningowej

13:15-14:45 - Wykład: Terapia grupowa dzieci na przykładzie programu autorskiego „Miasteczko”

8:30-9:15 - przygotowanie do prowadzenia grupy-spotkanie dla kursantów prowadzących grupę treningową

9:15-11:15 - grupa treningowa

11:30-13:00 - omówienie procesu grupy treningowej

13:15-14:45 - Wykład: Terapia grupowa dzieci na przykładzie programu autorskiego „Miasteczko”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie grupy szkoleniowej jeden ze zjazdów może być poświęcony terapii grupowej dla 11-12 latków wg programu Kraina (autorstwa Beaty Kicińskiej i Karoliny Krzątały-Klemiato).

Wpłaty

Zgłoszenie na szkolenie powinna potwierdzać wpłata dokonana do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:
51 1020 2892 0000 5102 0249 4813
W tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „szkolenie – program Miasteczko”

Kontakt

Zgłoszenia od osób zainteresowanych powyższą ofertą należy przesyłać:

 1. na adres e-mail: kicinskab@vp.pl
 2. lub telefonicznie na numer 668 170 987

Zapraszamy do kontaktu – wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania – tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.

O autorce programu

mgr Beata Kicińska – pedagog, psychoterapeuta dzieci i dorosłych, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 24-letni staż pracy, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, parami, rodzinami. W działalności szkoleniowej współpracuje min.: z Ośrodkiem Szkoleń Systemowych w Krakowie („Podstawy terapii dzieci”), Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego („Elementy Terapii Dzieci”, „Wprowadzenie do psychoterapii”).


Grupa superwizyjna dla osób prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży

Od września 2019 rusza grupa superwizyjna w ujęciu psychodynamicznym dla osób prowadzących procesy terapeutyczne dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin. Zajęcia prowadzić będzie dr hab. Maciej Pilecki - superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Grupa będzie miała charakter pół-zamknięty. Spotkania odbywać będą się co miesiąc w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (dwa razy po 1.5 godziny z 15 min przerwą). Terminy do ustalenia. Koszt udziału w grupie 220 złotych. Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt telefoniczny lub emailowy.