Mgr Aneta Abram

Studia z psychologii ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest specjalistą z psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży) oraz psychoterapeutą. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychoterapii systemowej zdobywała w trakcie 4-letniego szkolenia oraz stażu w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. W 2018 roku ukończyła całościowy 4-letni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanym przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ. Powyższy kurs stanowi przygotowanie do certyfikatu psychoterapeuty PTP. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczna poddaje regularnej superwizji.

Od 2007r. pracuje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, oceną zależności psychosomatycznych, wsparciem dzieci przewlekle chorych i ich rodzin.

W ramach praktyki prywatnej oprócz konsultacji diagnostycznych dzieci i ich rodzin prowadzi psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych.

Od początku swojej drogi zawodowej odbyła liczne straże na oddziałach psychiatrycznych oraz somatycznych zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Bierze udział w różnorodnych projektach badawczych.