Lek. med. Anna Lebiedź

Lek med. Anna Lebiedź, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.  

Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Ośrodku dla osób z autyzmem „Effatha”, kierowała Oddziałem Dziennym dla osób z autyzmem przy ul. Spadochroniarzy w Krakowie. 

Studia medyczne ukończyła w Sankt Petersburgu w Rosji.