Terapia rodzin

rodzina u psychologa

Terapia rodzin prowadzona jest w ujęciu systemowym z elementami psychodynamicznymi. Sposób pracy dostosowany jest do wieku pacjentów. Spotkania rodzinne odbywają się z częstością zależną od diagnozy i wskazań klinicznych. Podjęcie psychoterapii indywidualnej powinno być poprzedzone Diagnozą wskazań.