Mgr Anna Gan

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum zdobyła tytuł magistra dietetyki, dwukrotnie otrzymując stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Jest członkiem zespołu terapeutycznego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią psychiczną.

Udziela porad dotyczących zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na dopasowanie diety do konkretnego pacjenta, zarówno w zdrowiu i chorobie. W szczególności specjalizuje się w żywieniowym wsparciu leczenia zaburzeń odżywiania oraz terapii nadwagi i otyłości olbrzymiej.

Interesuje się psychologią odżywiania się i w swojej pracy zwraca uwagę na różne aspekty funkcjonowania człowieka. Uważa, że szczególnie ważne jest zrozumienie pacjentów, dla których nieprawidłowe nawyki żywieniowe są często tylko wierzchołkiem góry lodowej ich problemów.

Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach specjalistycznych, co pozwala jej na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.