Cennik

Konsultacje
Usługa Cena
Konsultacja specjalistyczna lekarza ze stopniem naukowym 450 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna 400 zł
Konsultacja lekarska 350 zł
Konsultacja specjalisty psychologii klinicznej 250 zł
Konsultacja psychologiczna 180 zł
Konsultacja psychodietetyczna 180 zł
Psychoterapia 140 - 200 zł
Psychodietetyk 200 zł
Terapia rodzin (jeden terapeuta / dwaj terapeuci) 200 - 400 zł
Konsylium 1500 zł