Dzieci w wieku przedszkolnym

chłopiec spoglądający przez okno

Dla wielu dzieci pójście do przedszkola jest pierwszym poważnym sprawdzianem możliwości adaptacji do nowych warunków i umiejętności rozstania z opiekunami. Często w pierwszych miesiącach pobytu w przedszkolu ujawniają się lub nasilają problematyczne zachowania czy trudności emocjonalne.