Mgr Kinga Saska-Grabowska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterapia, pedagogika resocjalizacyjna. W trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii ukierunkowanego na terapię rodzin pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w licznych placówkach terapeutycznych. Jej podstawowym miejscem pracy jest Oddział Młodzieżowy Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.