Młodzi dorośli

para na kanapie u specjalisty

Osiągnięcie 18 roku życia nie oznacza, iż procesy rozwojowe właściwe dla nastoletniości uległy zakończeniu . W praktyce często młodzi dorośli otrzymują ofertę terapeutyczną nie uwzględniającą tego, iż nie rozwiązali oni dylematów właściwych adolescencji. W naszej diagnozie i ofercie terapeutycznej staramy się uwzględniać rozwojowy i dynamiczny aspekt objawów naszych pacjentów.