Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, w latach 2009-2011 kierownik Zespołu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston w Kanadzie. 

Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z dzieciny psychiatrii, psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii.


Dr hab. Maciej Pilecki z uwagi na pełnione funkcje, nie konsultuje pacjentów posiadających skierowania do hospitalizacji psychiatrycznej lub oczekujących na wizytę w ramach instytucji publicznych, w których pracuje.