Całościowe zaburzenia w rozwoju, autyzm

dziecko patrzące w dal przez okno

Jest to grupa zaburzeń do której zaliczany jest między innymi Autyzm i Zespół Aspergera. Określenie „całościowe” oznacza, że u dotkniętych nimi dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania niemal we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu mogą być widoczne bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych a czasem nawet kilkumiesięcznych niemowląt. Charakterystyczne dla całościowych zaburzeń rozwoju są pojawiające się w dzieciństwie zaburzenia relacji społecznych – dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, jest wycofane, nie reaguje na osoby bliskie, nie uśmiecha się. Rozwój mowy jest opóźniony, bądź mowa nie rozwija się, dziecko powtarza zasłyszane wcześniej słowa lub całe zdania. Zabawa również różni się od zabawy rówieśników – nie obserwujemy zabawy tematycznej, zabawy  w udawanie czynności osób dorosłych (zabawa w dom, szkołę, sklep i.t.d.), dziecko preferuje aktywności  polegające na układaniu zabawek w rzędy lub wieże, porządkowaniu lub na odwrót rozrzucaniu i niszczeniu przedmiotów.  Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka i przeciwdziałanie niekorzystnym konsekwencjom autyzmu. Łagodniejsze postacie całościowych zaburzeń rozwoju diagnozowane bywają w późniejszym wieku, nierzadko u nastolatków czy osób dorosłych. Nie leczone całościowe zaburzenia w rozwoju  mogą prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Zaburzenia mają bardzo zróżnicowany charakter zarówno w symptomatologii jak i nasileniu objawów. 

W całościowych zaburzeniach rozwoju oferujemy zarówno diagnozę jak i szereg rodzajów oddziaływań terapeutycznych.