Mgr Anna Łabędź

mgr Anna Łabędź - psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku jest związana zawodowo z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie, gdzie prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła 5-letnie podyplomowe Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod regularną superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach.

Jej szczególne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół wspierania w zdrowym rozwoju oraz terapii dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także roli zabawy w psychoterapii.