Diagnoza psychologiczna

kobieta u psychologa

Diagnoza psychologiczna w wielu zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży jest kluczem do optymalnego planowania leczenia. Składa się nie tylko z obserwacji dziecka, rozmowy z nim i rodzicami ale też wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Diagnoza psychologiczna może zobiektywizować stan dziecka w takich obszarach jak nasilenie objawów psychopatologicznych, poziom funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, deficyty neurorozwojowe.