Wsparcie okołoporodowe

matka z dzieckiem na rękach

Program terapeutyczny przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek i ojców dzieci do 3 roku życia. Wskazaniem do objęcia programem perinatalnym są problemy emocjonalne związane z ciążą, połogiem, pojawieniem się dziecka w rodzinie, trudności w budowaniu więzi lub też problemy behawioralne dziecka – bezsenność, trudności w jedzeniu, kolki. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, biorą w nim udział rodzic/rodzice i dziecko.