Nastolatki

Psycholog i psychoterapia dla młodzieży - Kraków

Psychoterapia, psychiatra i psycholog dla młodzieży i nastolatków, leczenie uzależnień

W okresie dorastania u młodzieży mogą zdarzać się przekroczenia określonych norm społecznych, czyli zaburzenia zachowania oraz zaburzenia opozycyjno-buntownicze, które mają powtarzalny charakter. Objawiają się one tendencją do buntu, konfliktów zarówno z rodzicami, nauczycielami, jak i również rówieśnikami, a także podejmowaniem działań, które nie są zgodne z zasadami prawa. Ponadto jest to czas próbowania różnych używek, co w najgorszym przypadku kończy się popadaniem przez nastolatki w nałogi. Łatwy dostęp do alkoholu czy innych substancji odurzających z jednej strony, a z drugiej – przyjmowanie ich w celu zaimponowania rówieśnikom, dopasowania się do nich za cenę akceptacji grupy, zapomnienia o problemach w domu czy w szkole mogą prowadzić w efekcie do uzależnień. Wówczas niejednokrotnie ta przygoda kończy się odwykiem i psychoterapią. Profesjonalne leczenie uzależnień młodzieży jest długotrwałym procesem, a psycholog czy psychiatra to specjaliści, u których szuka się pomocy.

 Gdy jednak zaczynają się kłopoty związane z emocjami, zmiennością nastrojów (od agresji po smutek), nadmiernym izolowaniem się dziecka od bliskich czy rówieśników, zaniedbywaniem szkoły, obowiązków domowych, dotychczasowych zainteresowań, rodzic czuje się często bezradny i nie wie, w jaki sposób pomóc przejść przez ten okres młodemu człowiekowi. Podobne odczucia towarzyszą rodzicowi, gdy u nastolatka następuje nagła zmiana poglądów, zainteresowań, stylu ubierania się czy życia. Nie zawsze takie metamorfozy muszą oznaczać coś złego. Warto jednak czujnie i uważnie obserwować dziecko, a w razie niepokojących sygnałów w pierwszej kolejności pomocy szukać należy u psychologa dla młodzieży. Takiego specjalistę można znaleźć w zespole naszego centrum prowadzonego w Krakowie. Innym lekarzem, u którego również można liczyć na wsparcie, jest psychiatra dla nastolatków. Profesjonalne konsultacje psychiatryczne dla młodzieży z Krakowa są szczególnie wskazane wtedy, gdy problemy nastolatków gwałtownie narastają, stanowią ryzyko dla ich zdrowia i życia. Warto się na nie zgłosić również wtedy, gdy wcześniej zalecana i realizowana psychoterapia nie wpłynęła na poprawę stanu zdrowia dziecka.