Mgr Katarzyna Furman

Absolwentka studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej prowadzone przez dr Alana Fruzzetti i dr Armidę Fruzzetti, Studium Interwencji Kryzysowej atestowane przez Sekcję Naukową Interwencji Kryzysowej PTP oraz Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas licznych staży m.in. w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju Effatha, Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego, Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala im. L. Rydygiera. Pracowała w Wielkiej Brytanii wspierając osoby doświadczające kryzysów psychicznych oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  

Jej podstawowym miejscem pracy jest Oddział Młodzieżowy Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie gdzie prowadzi diagnozę, psychoterapię indywidualną i rodzinną. Pracuje również w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego oraz w przedszkolu. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia traumy wczesnodziecięcej oraz zaburzeń poznawczych w schizofrenii.