Zaburzenia psychotyczne

dziewczyna przy oknie

Zaburzenia psychotyczne są rzadkim ale bardzo poważnym problemem u dzieci i młodzieży. Psychoza oznacza całkowitą utratę możliwości oceny tego co prawdziwe i nieprawdzie w doświadczeniach zmysłowych, utratę spójności w myśleniu i postępowaniu. Cierpiąca na nią osoba słyszy głosy, których nikt inny nie słyszy, ma dziwne nieprawdziwe sądy o otaczającej rzeczywistości. Zaburzenia psychotyczne wymagają intensywnego, długotrwałego leczenia, w tym stosowania leków przeciwpsychotycznych.