krzyczące na siebie dzieci

Zachowania agresywne bywają w starszym wieku powiązane z zaburzeniami zachowania ale mogą też występować niezależnie od nich. Zwłaszcza u mniejszych dzieci obserwować możemy występowanie napadów agresji pojawiających się gdy rodzice sprzeciwiają się dziecku. W starszym wieku okresowe agresywne wybuchy pojawiać mogą się u dziecka nawet jeśli szkodzą jego relacjom czy nie służą żadnym celom. Agresja wymaga uważnej diagnozy różnicowej uwzględniającej neurologiczne przyczyny jej występowania. 

Agresja dziecka czy nastolatka jest wskazaniem do różnorodnych interwencji terapeutycznych.