Zaburzenia lękowo-depresyjne

zamyślona dziewczynka

Zaburzenia lękowe mogą występować zarówno u dzieci młodszych jak i u młodzieży. Sam lęk jest zjawiskiem normalnym i pojawia się na przestrzeni całego życia człowieka. Jeżeli jego nasilenie jest nieadekwatne do fazy rozwoju dziecka lub też sytuacji, która mogła go sprowokować oraz  destabilizuje życie dziecka i  jego rodziny mówimy o zaburzeniach lękowych. Nieleczone zaburzenia lękowe mogą utrzymywać się w dorosłości i znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. U dzieci najczęściej spotykany jest lęk separacyjny, fobie lękowe (lęk przed zwierzętami, ciemnością, wysokością, wodą, lataniem  samolotem i.t.d.). Z zaburzeniami lękowymi często współwystępują zaburzania depresyjne. Charakteryzują się one obniżonym nastrojem, częstymi zmianami nastroju – labilnością, zwiększoną drażliwością. Pacjenci skarżą się na ciągłe uczucie zmęczenia, brak odczuwania przyjemności, a także kłopoty ze snem i apetytem. Pojawiają się problemy z nauką wynikające z trudności w koncentracji  uwagi. Mogą występować lęk przed przyszłością, obniżone poczucie własnej wartości oraz myśli rezygnacyjne. 

Zaburzenia lękowe są wskazaniem do większości form pomocy oferowanych w ramach naszego centrum.