Ciąża i pierwsze trzy lata życia

mama z dzieckiem w łóżku

Zdaniem wybitnego krakowskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego okres ciąży i połogu to jeden z trzech najtrudniejszych okresów w życiu dla kobiety. Dla dziecka jest to okres najintensywniejszego rozwoju. Trudności z pierwszych trzech lat życia mogą wpływać na linię życia. Budowana między rodzicami i dzieckiem więź wczesnodziecięca jest bardzo ważnym czynnikiem wpływających na stabilność emocjonalną i jakość relacji międzyludzkich.  Relacja ta zaczyna kształtować się od pierwszych godzin życia dziecka. Zdarza się, iż opiekunowie nie są pewni czy dziecko rozwija się prawidłowo. Ich niepokój wzbudzają takie objawy jak problemy z przystawieniem do sutka, gryzienie sutka, częsty płacz, bezsenność, kolki. W wypadku dzieci u których w późniejszym okresie diagnozowany jest autyzm około 90% rodziców ma niepokój co do rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. Im wcześniej objawy te zostaną dostrzeżone i zdiagnozowane, tym wcześniej podjąć można skuteczne leczenie. 

Dla rodziców i dzieci w okresie ciąży i pierwszych trzech lat życia przygotowaliśmy trzy oferty:

Diagnozę psychiatryczną i psychologiczną

Szkołę dla rodziców

Wsparcie okołoporodowe