O Nas

Centrum Terapii Wieku Rozwojowego

Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą profesjonalistów zajmujących się diagnozą i terapią problemów emocjonalnych i psychicznych pacjentów w wieku rozwojowym.

Specjalizujemy się w psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.

Problemów i zaburzeń psychicznych nie postrzegamy jako statycznych jednostek chorobowych ale widzimy je jako zjawiska powiązane z fazami i kryzysami rozwojowymi. 

Nasza oferta dostosowana jest do wieku pacjentów. Pozwala to na dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych najskuteczniejszych nie tylko w odniesieniu do diagnozy ale też fazy rozwoju czy cyklu życia własnego i rodziny.

Jesteśmy klinicystami, mającymi doświadczenie w leczeniu trudnych i skomplikowanych przypadków. Potrafimy ocenić na ile prezentowane objawy są wynikiem kryzysu adaptacyjnego a na ile wyrazem poważniejszych problemów psychicznych.

Ciągle doskonalimy nasze kompetencje. Część z nas jest wykładowcami i nauczycielami psychiatrii, psychoterapii i psychologii klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Psychiatra dla dzieci i młodzieży - Kraków