Schowaj Preloader

DSM 5 – Zespół Aspergera znika z klasyfikacji

Okładka książki DSM-5

DSM 5 – Zespół Aspergera znika z klasyfikacji

Piąta edycja amerykańskiej Klasyfikacja chorób i przyczyn zgonów wprowadza wiele istotnych zmian kryteriów diagnostycznych w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jedne z najważniejszych dotyczą diagnozy autyzmu dziecięcego.
DSM 5 wprowadza nową kategorię – Autism Spectrum Disorder (Spektrum zaburzeń autystycznych).
W ramach tej nowej diagnozy klasyfikowane są dzieci zarówno z bardzo nasilonymi jak i łagodnymi objawami autyzmu.
Z DSM 5 znika diagnoza Zespołu Aspergera. Ma być on klasyfikowany jako łagodne nasilenie Spektrum zaburzeń autystycznych.

Wszystko wskazuje na to, że zmiana ta może być istotną wskazówką dla twórców klasyfikacji europejskiej ICD 11.

Miejmy nadzieję, że likwidacja diagnozy Zespołu Aspergera w Klasyfikacjach medycznych pociągnie za sobą szybkie zmiany w przepisach orzeczniczych w Polsce. W przeciwnym razie lekarze będą musieli używać diagnozy, która już nie istnieje.

Odrębnym problemem jest tożsamość pacjentów i ich rodzin. Dla wielu osób odrębność tej diagnozy od autyzmu miała znaczenie.

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka