Mgr Patryk Gramont

Ukończył psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin.

Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje kompetencje zawodowe rozwija uczestnicząc w regularnych superwizjach indywidualnych i grupowych, poprzez udział w stażach, szkoleniach, konferencjach oraz studiując literaturę przedmiotu. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą trudności szkolnych u dzieci w wieku szkolnym oraz terapią indywidualną, grupową, rodzinną i wielorodzinną.

Początkowo jako wolontariusz zajmował się terapią dzieci i młodzieży autystycznej. Ze zgromadzonego doświadczenia korzystał następnie pracując w szkole specjalnej dla dzieci autystycznych, przedszkolu specjalnym, czy poradni specjalistycznej. Chęć pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym realizował pracując w niepublicznym przedszkolu oraz opiekując się przedszkolem z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Rozwijając psychoterapeutyczny warsztat pracy współpracuje z Krakowskim Instytutem Psychoterapii oraz pracuje w Klinice Małżeńskiej.

Zainteresowania zawodowe związane są z terapią indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym za pomocą technik projekcyjnych.