Schowaj Preloader

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące dbania o dobrostan psychiczny dzieci w czasie pandemii COVID-19

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19
12 marca 2020

Opiekunowie dzieci

  1. Pomóż dzieciom znaleźć pozytywne sposoby wyrażenia uczuć, takich jak strach czy smutek. Każde dziecko wyraża emocje na swój sposób. Niekiedy ułatwieniem może być zaangażowanie dziecka w kreatywne zajęcia, takie jako zabawy i rysowanie. Dzieci odczuwają ulgę, gdy mogą wyrazić swoje uczucia i rozmawiać o nich w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

  2. Pozwól dzieciom pozostać blisko rodziców i rodziny, jeżeli jest to bezpieczne dla dziecka i unikaj, w możliwe największym stopniu, rozłączania dzieci i ich opiekunów. Jeżeli trzeba rozłączyć dziecko z jego głównym opiekunem, zadbaj o zapewnienie właściwej opieki i o to, aby pracownik socjalny lub osoba wykonująca równorzędne zadania regularnie sprawdzała, co się dzieje z dzieckiem. Ponadto zadbaj o to, aby w okresach rozłąki utrzymywany był regularny kontakt z rodzicami lub opiekunami, np. w formie ustalonych rozmów telefonicznych, połączeń wideo dwa razy dziennie, lub za pomocą innych właściwych dla wieku dziecka metod komunikacji (np. przez media społecznościowe w zależności od wieku dziecka).

  3. Utrzymuj w możliwe największym stopniu znane, rutynowe czynności dnia codziennego lub wypracuj nowe, zwłaszcza jeżeli dzieci muszą pozostawać w domu. Zapewnij angażujące i właściwe dla wieku zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia związane z nauką. Zachęcaj dzieci, aby w możliwie największym stopniu nadal bawiły się i utrzymywały kontakty z innymi dziećmi, chociażby w ramach rodziny, jeżeli ograniczane są kontakty społeczne.
  4. W czasach stresu i kryzysu powszechnym zachowaniem wśród dzieci jest poszukiwanie silniejszej więzi i zwiększenie wymagań w stosunku do rodziców. Porozmawiaj z dziećmi o COVID-19 w otwarty i dostosowany do ich wieku sposób. Jeżeli dzieci mają w związku z tym obawy, wspólne odniesienie się do nich może złagodzić ich niepokój.

zespół Developmental

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka