Schowaj Preloader

Terapia grupowa dzieci w oparciu o program „MIASTECZKO” - trwa nabór

Śmiejące się dzieci obejmujące się tworzące koło

Terapia grupowa dzieci w oparciu o program „MIASTECZKO” - trwa nabór

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o autorski program „Miasteczko”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się min.:

 • izolacją od grupy,
 • „funkcjonowaniem w roli ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami w przestrzeganiu zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.
Celem zajęć jest:
 • zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej

Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o zabawę, uczestnicy budują swoje własne miasto, nadają mu nazwę, wybierają zawody, tworzą własną walutę itp. W trakcie całego cyklu zajęć miasto przeżywa różne przygody np. wybory burmistrza, wyjazd na bezludną wyspę itp.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii jak i po jej zakończeniu . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( 2 godziny zegarowe) i trwają od stycznia do czerwca.

Cennik:
 • terapia grupowa 1 spotkanie – 100 zł
 • konsultacja z rodzicami – 100 zł

Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów: autorka programu – mgr Beata Kicińska oraz (w zależności od terminu) mgr Aneta Abram oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka