Schowaj Preloader

Terapia grupowa dzieci - autorski program „Kraina” - trwa nabór

Terapia grupowa dzieci - autorski program „Kraina” - trwa nabór

Terapia grupowa dzieci autorski program „Kraina” - trwa nabór wakacje 2021 - 3 intensywne weekendy (sierpień, wrzesień)


Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o program „Kraina”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas V - VI szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się między innymi:

 • izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.


Cele

Celem zajęć jest:

 • zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich,
 • modelowanie zachowań prospołecznych,
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych,
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych,
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej.


Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o grę, uczestnicy wybierają Mistrza Gry oraz Krainę, w której gra będzie się toczyć, prowadzący terapeuci proponują co wydarzy się w Krainie.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami.


Cennik

Koszt pojedynczej sesji grupowej: 260 PLN
Koszt udziału w zajęciach weekendowych (8 godzin): 1040 PLN
Koszt udziału w całości zajęć (16 godzin): 2600 PLN
Konsultacja zgłoszeniowa: 140 PLN
Konsultacja podsumowująca grupę: 140 PLN

Kwota udziału w terapii płatna jest w dwóch transzach.


Prowadzenie

 • Mgr Beata Kicińska
 • Mgr Ewa Jędrzejczyk-Wawryk
  Terapia prowadzona pod superwizją.


Daty i miejsce

Zajęcia odbywają się: 10,11.08, 17,18.08, 24,25.09.
Każda grupa odbywa się 2X w ciągu jednego dnia w godzinach 11-13 i 14-16.


Kontakt

Osoby zainteresowane powyższą oferta prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 668 170 987 W razie pytań zapraszamy do kontaktu - wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania - tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka