Schowaj Preloader

Nowe możliwości w leczeniu Zaburzeń Hiperkinetycznych u dorosłych

stetoskop na kartce z wynikami

Nowe możliwości w leczeniu Zaburzeń Hiperkinetycznych u dorosłych

Od nowego roku dorosłe osoby z diagnozą Zaburzeń Hiperkinetycznych/ADHD zyskały nową możliwość leczenia swojej dolegliwości. Do użytku w grupie wiekowej powyżej 18 r.ż. dopuszczony został pierwszy w Polsce lek psychostymulujący zawierający substancję czynną Metylfenidat.

ADHD u dorosłych jest w Polsce rozpoznawane jest bardzo rzadko, choć wg badań naukowych do 40% osób leczących się z powodu nerwic, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania cierpi również na ADHD. Impulsywność, zapominanie, trudności w utrzymaniu uwagi są często traktowane jako konsekwencja napięć emocjonalnych i nieumiejętności rozwiązywania konfliktów a nie jako wynik nieleczonego ADHD.

Warto dodać że leczenie ADHD z użyciem psychostymulantów jest jednym z najskuteczniejszych w psychiatrii

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka