Schowaj Preloader

Nabór do grupy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Nabór do grupy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Nabór do grupy TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

 • Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-9 lat;
 • Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4–9 lat.


Rozwój społeczny u dziecka jest ściśle powiązany z rozwojem emocjonalnym. Nauka rozpoznawania, rozróżniania oraz nazywania emocji, wymaga treningu społecznego i dziecku potrzebne jest w tym zakresie wsparcie innych ludzi - rodziny a z czasem dalszego otoczenia. Zdarza się, że mimo starań bliskich osób, dziecko nie radzi sobie z emocjami, wykazuje problemy z dostosowaniem się do norm i oczekiwań społecznych, jest wycofane, nadreaktywne lub nieadekwatne emocjonalnie. Aby doskonalić się w zakresie umiejętności społecznych nie wystarczą same informacje - niezbędna jest praktyka - trening. Rozwój umiejętności społecznych zaczyna się od doświadczenia.

Zajęcia TUS przeznaczone są dla dzieci:

 • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych,
 • mających trudność w rozumieniu i adekwatnym wyrażaniu emocji,
 • mających trudność w funkcjonowaniu w grupie,
 • nieśmiałych, wycofanych społecznie, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i zasad, z przegrywaniem i czekaniem na swoją kolej,
 • z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji.


Najważniejszymi celami zajęć są:

 • nauka rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb i emocji,wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,rozwijanie samoświadomości, odkrycie własnego potencjału i możliwości,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
 • pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie,
 • praca nad przestrzeganiem zasad,
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 • nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • zastępowanie zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie,
 • nauka stawiania granic oraz przestrzegania granic innych osób.


Organizacja zajęć grupowych:

 • Liczebność grupy: 6 - 7 osób;
 • Czas trwania zajęć - 70 min;
 • Termin: wtorki, godz. 16:00 (dzieci 6-7 lat) i 17:30 (dzieci 8-9 lat);
 • Rozpoczęcie grup - 9.11.2022;
 • Grupy pracują raz w tygodniu do końca roku szkolnego (z wyłączeniem świąt i ferii zimowych);
 • Uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem, na jej podstawie podejmowana jest decyzja o kwalifikacji dziecka do grupy. Konsultacje trwają ok. 45 minut - 90 zł x2 (konsultacje odbywają się równolegle);
 • Cena zajęć: 100 zł za 1 zajęcia (płatność z góry za miesiąc);
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Terapii Wieku Rozwojowego Developmental przy ul. Radziwiłłowskiej 25/7 w Krakowie;
 • Grupy prowadzone przez 2 psycholożki: mgr Sylwię Iniewicz oraz mgr Izabelę Kędziorę.


W czasie całego Treningu Umiejętności Społecznych TUS dbamy o przyjazną pełną wzajemnej wyrozumiałości atmosferę, zwracamy szczególną uwagę na pozytywną motywację , rozwój wiary we własne możliwości, wzajemny szacunek oraz naukę tolerancji i rozumienia różnic.

Zgłoszenia na zajęcia TUS prosimy kierować:

 • mailowo: sylwia_iniewicz@interia.pl;
 • kontakt telefoniczny: +48509331667.

Możliwe są również odbywające się raz w tygodniu zajęcia TUS INDYWIDUALNE dla dzieci w wieku 4-9 lat (60 min - 120 zł)

Jeśli trafiłeś na tę stronę i nie jesteś rodzicem albo opiekunem, to być może sam poszukujesz pomocy. Zawsze możesz do nas napisać e-maila, odpiszemy.
Pomocą mogą służyć również telefony zaufania:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
"Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka