Psychologia

Diagnoza psychologiczna w wielu zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży jest kluczem do optymalnego planowania leczenia. Składa się między innymi z obserwacji dziecka oraz rozmowy z nim i rodzicami.

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą z wyboru w leczeniu większości zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego. Jedynie w nielicznych wypadkach powinna być ona uzupełniana przez farmakoterapię.

Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek - Piątek
    9:00 - 21:00
  • Sobota
    Zamknięte
  • Niedziela
    Zamknięte
Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Centrum Terapii Wieku Rozwojowego

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą profesjonalistów zajmujących się diagnozą i terapią problemów emocjonalnych i psychicznych pacjentów w wieku rozwojowym.

Specjalizujemy się w psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.

Problemów i zaburzeń psychicznych nie postrzegamy jako statycznych jednostek chorobowych ale widzimy je jako zjawiska powiązane z fazami i kryzysami rozwojowymi. 

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP.

Lek. med. Anna Lebiedź
Lek. med. Anna Lebiedź

Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Mgr Aneta Abram
Mgr Aneta Abram

Jest specjalistą z psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży) oraz psychoterapeutą.

Mgr Patrycja Cygankiewicz
Mgr Patrycja Cygankiewicz

Specjalista psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Mgr Katarzyna Tomasiewicz
Mgr Katarzyna Tomasiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej w 2011 roku, jako ścieżki specjalizacyjne zrealizowała kliniczną psychologię zdrowia oraz psychologię rehabilitacji.

Mgr Daria Mosiądz
Mgr Daria Mosiądz

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, następnie rozpoczęła pracę jako nauczyciel-terapeuta.

Mgr Anna Gan
Mgr Anna Gan

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zespołu terapeutycznego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią psychiczną.

mgr Beata Kicińska
mgr Beata Kicińska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzinną. Jest autorką i współautorką programów terapeutycznych terapii grupowej „Miasteczko” i „Kraina”.

Mgr Anna Łabędź
Mgr Anna Łabędź

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

Mgr Ewelina Opalko
Mgr Ewelina Opalko

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.

Mgr Kinga Saska-Grabowska
Mgr Kinga Saska-Grabowska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterapia, pedagogika resocjalizacyjna.

Mgr Klaudiusz Kudła
Mgr Klaudiusz Kudła

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Katarzyna Furman
Mgr Katarzyna Furman

Absolwentka studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z przygotowaniem pedagogicznym.

Lek. med. Małgorzata Czajkowska
Lek. med. Małgorzata Czajkowska

Lek. med. Olga Hulak
Lek. med. Olga Hulak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lek. med. Szymon Majda
Lek. med. Szymon Majda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Róża Morawska-Niklińska
Mgr Róża Morawska-Niklińska

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (specjalność z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży). Ukończyła przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

Mgr Sylwia Iniewicz
Mgr Sylwia Iniewicz

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowe 5-letnie Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Olek
mgr Anna Olek

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia stosowana oraz studiów podyplomowych Kryzysy psychologiczne i Interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

mgr Elżbieta Goryl
mgr Elżbieta Goryl

Ukończył studia zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, ze specjalnością z profilaktyki społecznej oraz interwencji kryzysowej.