Psychologia

Diagnoza psychologiczna w wielu zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży jest kluczem do optymalnego planowania leczenia. Składa się między innymi z obserwacji dziecka oraz rozmowy z nim i rodzicami.

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą z wyboru w leczeniu większości zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego. Jedynie w nielicznych wypadkach powinna być ona uzupełniana przez farmakoterapię.

Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek - Piątek
    9:00 - 21:00
  • Sobota
    Zamknięte
  • Niedziela
    Zamknięte
Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Centrum Terapii Wieku Rozwojowego

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą profesjonalistów zajmujących się diagnozą i terapią problemów emocjonalnych i psychicznych pacjentów w wieku rozwojowym.

Specjalizujemy się w psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.

Problemów i zaburzeń psychicznych nie postrzegamy jako statycznych jednostek chorobowych ale widzimy je jako zjawiska powiązane z fazami i kryzysami rozwojowymi. 

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP.

Lek. med. Anna Lebiedź
Lek. med. Anna Lebiedź

Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Lek. med. Paulina Cofór-Pińkowska
Lek. med. Paulina Cofór-Pińkowska

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Mgr Aneta Abram
Mgr Aneta Abram

Jest specjalistą z psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży) oraz psychoterapeutą.

Mgr Patrycja Cygankiewicz
Mgr Patrycja Cygankiewicz

Specjalista psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Mgr Katarzyna Tomasiewicz
Mgr Katarzyna Tomasiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej w 2011 roku, jako ścieżki specjalizacyjne zrealizowała kliniczną psychologię zdrowia oraz psychologię rehabilitacji.

Mgr Daria Mosiądz
Mgr Daria Mosiądz

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, następnie rozpoczęła pracę jako nauczyciel-terapeuta.

Mgr Anna Gan
Mgr Anna Gan

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zespołu terapeutycznego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią psychiczną.

mgr Beata Kicińska
mgr Beata Kicińska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzinną. Jest autorką i współautorką programów terapeutycznych terapii grupowej „Miasteczko” i „Kraina”.

Dr Anna Wasik
Dr Anna Wasik

Psycholog, psychoterapeuta. Jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychofarmakologii i psychoterapii zaburzeń psychotycznych i zaburzeń afektywnych, rozwoju kompetencji społeczno-poznawczych we wczesnym dzieciństwie, etologii.

Mgr Anna Łabędź
Mgr Anna Łabędź

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

Mgr Ewelina Opałko
Mgr Ewelina Opałko

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.

Mgr Patryk Gramont
Mgr Patryk Gramont

Ukończył psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin.

Mgr Kinga Saska-Grabowska
Mgr Kinga Saska-Grabowska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterapia, pedagogika resocjalizacyjna.

Klaudiusz Kudła
Klaudiusz Kudła

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Katarzyna Furman
Mgr Katarzyna Furman

Absolwentka studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z przygotowaniem pedagogicznym.