Psychologia

Diagnoza psychologiczna w wielu zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży jest kluczem do optymalnego planowania leczenia. Składa się między innymi z obserwacji dziecka oraz rozmowy z nim i rodzicami.

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą z wyboru w leczeniu większości zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego. Jedynie w nielicznych wypadkach powinna być ona uzupełniana przez farmakoterapię.

Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek - Piątek
    9:00 - 21:00
  • Sobota
    Zamknięte
  • Niedziela
    Zamknięte
Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Psychiatra dla dzieci i młodzieży

Centrum Terapii Wieku Rozwojowego

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą profesjonalistów zajmujących się diagnozą i terapią problemów emocjonalnych i psychicznych pacjentów w wieku rozwojowym.

Specjalizujemy się w psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.

Problemów i zaburzeń psychicznych nie postrzegamy jako statycznych jednostek chorobowych ale widzimy je jako zjawiska powiązane z fazami i kryzysami rozwojowymi. 

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP.

Mgr Aneta Abram
Mgr Aneta Abram

Jest specjalistą z psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży) oraz psychoterapeutą.

Mgr Patrycja Cygankiewicz
Mgr Patrycja Cygankiewicz

Specjalista psychologii klinicznej (podspecjalizacja z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Mgr Daria Mosiądz
Mgr Daria Mosiądz

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, następnie rozpoczęła pracę jako nauczyciel-terapeuta.

Mgr Anna Gan
Mgr Anna Gan

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zespołu terapeutycznego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje głównie z pacjentami z anoreksją i bulimią psychiczną.

mgr Beata Kicińska
mgr Beata Kicińska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzinną. Jest autorką i współautorką programów terapeutycznych terapii grupowej „Miasteczko” i „Kraina”.

Mgr Anna Łabędź
Mgr Anna Łabędź

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

Mgr Ewelina Opalko
Mgr Ewelina Opalko

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.

Mgr Kinga Saska-Grabowska
Mgr Kinga Saska-Grabowska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterapia, pedagogika resocjalizacyjna.

Mgr Klaudiusz Kudła
Mgr Klaudiusz Kudła

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Katarzyna Furman
Mgr Katarzyna Furman

Absolwentka studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z przygotowaniem pedagogicznym.

Lek. med. Małgorzata Czajkowska
Lek. med. Małgorzata Czajkowska

Lek. med. Szymon Majda
Lek. med. Szymon Majda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Róża Morawska-Niklińska
Mgr Róża Morawska-Niklińska

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (specjalność z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży). Ukończyła przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

mgr Anna Olek
mgr Anna Olek

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia stosowana oraz studiów podyplomowych Kryzysy psychologiczne i Interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

mgr Elżbieta Goryl
mgr Elżbieta Goryl

Ukończył studia zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, ze specjalnością z profilaktyki społecznej oraz interwencji kryzysowej.